NAGRODY

2020Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach
2020Nagroda w głosowaniu Jury dla Centrum Przesiadkowego w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2019 – kategoria obiekty publiczne
2020I nagroda dla Centrum Przesiadkowego w LUG Best Project Contest 2019
2020Nagroda Specjalna za oświetlenie Centrum Przesiadkowego i terenu wokół obiektu w ramach projektu pn. „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej.”
2020Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji programowo użytkowej amfiteatru w Radomiu
2019II nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej w Iławie
2018III nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej-urbanistycznej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej w Warszawie
2018III nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przedszkola i żłobka w Jemielnicy
2017Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczo-architektonicznej zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Mikołajskiego
2016Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki w Rybniku
2014Wyróżnienie w konkursie na koncepcję zagospodarowania terenu centralnego Politechniki Warszawskiej
2013I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu
2013Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym – rewiatalizacja obszaru Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie