III nagroda – wielofunkcyjna hala sportowa

Koncepcja architektoniczna budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i w połączeniu z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie.

.

Proponowana forma obiektu, charakteryzującą się prostotą, klarownością w ujęciu współczesnego minimalizmu, porusza czystą estetyką, a jednocześnie z pełną swobodą wpisuje się w zastaną historyczną tkankę Pragi Północ. Poprzez kontrast z otoczeniem, kreuje nową, dynamiczną interpretację w otaczającej go przestrzeni. Tym samym wyznacza nowy ład w obszarze swojej lokalizacji.

.

Urbanistyczne zagospodarowanie terenu jest rezultatem zarówno ograniczeń jak i uwarunkowań, wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W usytuowaniu i ukształtowaniu bryły budynku istotne znaczenie miało przyjęcie linii zabudowy, opartej na zasadzie dowiązania się do ściany szczytowej kamienicy przy ulicy Białostockiej 8.

.

W zamierzeniu autorów nowe założenie przestrzenne powstałe w oparciu o istniejący budynek szkoły i budynek projektowany hali sportowej wraz z wykształconymi terenami rekreacyjnymi w obrębie nowo ukształtowanego kwartału, stanowić będą odrębne, samodzielnie funkcjonujące jednostki, zapewniające optymalne warunki dla obsługi ich użytkownikom. Proponowany układ przestrzenny stanowi zasadę kształtowania linii parcelacyjnych odrębnie dla każdego z zespołów.

.

Frontowy czterokondygnacyjny segment budynku przyjął skalę i proporcję współczesnej kamienicy domykając tym samym uliczną pierzeję. Rezultatem takiego spiętrzenia jest ponadto uzyskanie maksymalnej powierzchni terenu w obrębie szkolnego dziedzińca, który jest w stanie pomieścić dodatkową funkcję przewidzianą warunkami konkursowymi: boisko wielofunkcyjne do gry w tenisa, siatkówkę i koszykówkę oraz bieżnię lekkoatletyczną.

Data

2018

Lokalizacja

Warszawa

Zespół

Anna Małek, Tomasz Błażyca, Bartosz Garczarczyk, Paweł Maryńczuk

Nagroda

III miejsce