AMFITEATR RADOM

Amfiteatr w Radomiu jest miejscem szczególnym na mapie miasta, pełniącym ważną rolę w życiu jego mieszkańców jako punkt spotkań artystycznych, koncertów oraz wydarzeń o charakterze lokalnym. Przebudowa, uczyniłaby z niego obiekt nie tylko znany lokalnej społeczności, ale dzięki unikatowej formie i rozwiązaniom akustycznym, podniosą jego rozpoznawalność w skali kraju. Opisując zamierzenie projektowe autorów jednym słowem, postawiono na słowo: otwartość – stworzenie płynnego dialogu pomiędzy otoczeniem parku, zielenią, widownią i sceną. Istotą formułowania idei było stworzenie takiej formy nowej zabudowy jak i zadaszenia, która nie dominowałaby otoczenia w sposób jednoznaczny, a raczej przenikała się z otaczającym krajobrazem. Wysunięte prostokreślne kształty zadaszenia porządkują przestrzeń i wyznaczają granice przedpola widowni pozwalając, by otaczająca zieleń z pełną swobodą wdzierała się w jej obręb.

Data

2020

Lokalizacja

Radom

Zespół

Anna Małek, Tomasz Błażyca, Bartosz Garczarczyk, Paweł Maryńczuk