CENTRUM DYDAKTYCZNE CZĘSTOCHOWA

Idea urbanistyczna projektu: dialog z otoczeniem

 

Centrum Dydaktyczne stanowi dopełnienie dosyć chaotycznej linii pierzei ulicy Chłopickiego. Wpisanie obiektu w to trudne pod kątem kontekstu i wielkości dostępnego terenu, miejsce, jak i zagospodarowanie otoczenia oraz rozwiązanie bryły oparto na zasadzie stworzenia satelitarnego budynku stanowiącego rozpoznawalny marker w przestrzeni Nowy obiekt zamknięty w sześciennej bryle, wypełniający znaczną narożnikową część działki, z uwagi na konieczność dopasowania się do nieprzekraczalnej linii zabudowy, domyka widokowo pierzeję i w ten sposób kształtuje się wnętrze urbanistyczne. Zaznaczamy naszą współczesną obecność w przestrzeni – obiekt od strony wschodniej jest mocno podcięty, dzięki czemu powiększamy przedpole gmachu. Powstaje w ten sposób innowacyjna przestrzeń miejska, ograniczona nowoczesnym, publicznym i otwartym Centrum Dydaktycznym. Nowy gmach prowadzi dialog z zastanym otoczeniem.

 

Plac – forum – przedpole budynku

 

Ślepy odcinek ulicy Chłopickiego, zakręcający na południe, może przybrać w przyszłości charakter pieszo-jezdnego deptaku. Od tej strony decydujemy się podciąć budynek na głębokości 8m, tym samym wyodrębniając plac pod zadaszeniem. Przestrzeń ta ma więc działać jak zadaszony taras, który będzie atrakcyjny i dostępny przez cały rok. Latem będzie tu panować przyjemny cień, zimą natomiast nadwieszona bryła będzie chronić przed opadami atmosferycznymi. Plac będzie idealnym miejscem spotkań studentów. Tutaj lokalizujemy parking dla rowerów i system siedzisk. Plac-taras rzęsiście oświetlony światłem wpadającym z przeszklonego holu, jak i z lamp umieszczonych w podbiciu nawisu górnych pięter, będzie miejscem bezpiecznym i przyjaznym nawet wieczorami – ma szansę stanowić przedłużenie przyszłego deptaku. Po przeciwległej stronie placu pod zadaszeniem proponujemy coś zgoła odmiennego – zgeometryzowane forum, wpisane w pole kwadratu 8,0×8,0m. Forum zbudowane jest z klocków – siedzisk, którymi można się wdrapać na poziom piętra. Przylegające do niego jednobiegowe schody zapewniają dodatkową ewakuację z poziomu sal wykładowych. Forum stanowi strefę nauki i rekreacji na wolnym powietrzu. Na przedpolu budynku od strony północnej planuje się zachować istniejące w narożniku okazałe drzewo i dosadzić do niego kilka kolejnych, po to by uzyskać zielony szpaler z siedziskami w obrębie strefy wejściowej do Centrum Dydaktycznego.

_
Komunikacja – separacja ruchu pieszego i kołowego

 

Wprowadzamy czytelny układ komunikacyjny: w obrębie działki dominować będzie ruch pieszy, zaś ruch kołowy prowadzimy wzdłuż zachodniej granicy działki z jednym zjazdem od ulicy Chłopickiego. Tym samym separujemy ruch pieszy od kołowego. Dodatkowo sprowadzamy funkcję parkingową pod ziemię, aby pozostawić jak największą część przyziemia w obrębie działki jako zieloną, użytkową, dedykowaną studentom. Parking na dolnym poziomie obsługiwany jest przez jednokierunkową rampę zjazdową z równoległym pasem ruchu pieszego i mieści 25 miejsc postojowych. Na poziomie terenu zlokalizowano dodatkowe 5 miejsc, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Dla obsługi pomieszczenia gospodarczego, od strony południowo-wschodniego narożnika

wydzielono miejsce postojowe dla dostaw i niezależne wejście od południa. Ulokowanie wejścia głównego z dwóch stron i zadaszonego placu od wschodu, wzmocni ruch pieszy w obrębie przedpola budynku. Centrum Dydaktyczne będzie stanowić główny atraktor ruchu.

Data

2020

Lokalizacja

Częstochowa

Zespół

Anna Małek, Tomasz Błażyca, Bartosz Garczarczyk