CENTRUM PRZESIADKOWE ŻORY

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Centrum Przesiadkowego w Żorach.

 

Głównym założeniem i celem projektu jest odwrócenie istniejącej sytuacji gdzie przestrzeń publiczna, jaką jest dworzec, nie działa jako taka, lecz jest jedynie infrastrukturą spełniającą swoją rolę w sposób gdzie mają miejsce jedynie zachowania konieczne, a wręcz jest ona nieprzyjazna dla jej użytkowników. Nowoczesna, dobrej jakości przestrzeń publiczna sprzyja występowaniu różnorakich zachowań i interakcji społecznych poza tymi podstawowymi, powierzchownymi – wynikających z funkcji obszaru.

_

Podstawowymi założeniami funkcjonowania nowoczesnego CENTRUM PRZESIADKOWEGO jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa podróżnych, uspokojenie ruchu kołowego oraz podniesienie walorów estetycznych dworca jako przestrzeni publicznej o funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Centrum przesiadkowe jest w założeniu przestrzenią publiczną, która łączy funkcje dworca, placu i miejsca spotkań podróżnych i mieszkańców. Podstawą projektowania dworca autobusowego tego typu jest rezygnacja z tradycyjnego podziału przestrzeni między jezdnię i perony. Projekt podejmuje próbę scalenia obszaru komunikacji pieszej w obrębie PLACU o charakterze poczekalni, wokół którego rozlokowane są poszczególne perony. Taki układ z pewnością spełnia podstawowy cele modernizacji, jakim jest zapewnienie płynnego ruchu autobusów oraz możliwie jak najbardziej wszechstronne zapewnienie komfortowej obsługi pasażerów.

Data

2017

Lokalizacja

Żory

Zespół

Anna Małek, Tomasz Błażyca, Bartosz Garczarczyk, Paweł Maryńczuk

Realizacja

2018-2019

Zdjęcia

Tomasz Zakrzewski, Wojciech Losa