BUDYNEK STEROWANIA KW PSP KATOWICE

Projektowany budynek jest budynkiem użyteczności publicznej na potrzeby Stanowiska Kierowania Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego, który powstanie w miejsce wyburzonego skrzydła administracyjnego w ramach istniejącego zespołu budynków KW PSP w Katowicach.

 

Planowana realizacja obiektu ma na celu stworzenie Stanowiska Kierowania, którego podstawowym zadaniem będzie zbieranie, przetwarzanie informacji dotyczących zagrożeń dla aglomeracji Śląskiej, dla miasta Katowice i przyległych miejscowości.

 

Główne wejście do budynku zaprojektowano od strony wschodniej i zachodniej poprzez przeszklony łącznik znajdujący się pomiędzy nowo projektowanym budynkiem a istniejącą wieżą.

 

W projekcie zaproponowano strukturę obiektu złożoną właśnie z dwóch brył – przeszklonego łącznika i zasadniczego dwukondygnacyjnego budynku.

 

Podział budynku w układzie pionowym, odzwierciedla zasadniczy układ stref funkcjonalnych – strefę szatniowo-socjalno-wypoczynkową z pomieszczeniami technicznymi na parterze i część operacyjną poziomie piętra.

 

Reprezentacyjny hol w łączniku zawiera się w jednoprzestrzennej prostokątnej kubaturze z wolnostojącą dwubiegową klatką schodową prowadzącą na piętro.

 

Wieża, stanowiąca dominantę w przestrzeni, zostanie wykończona w ciemnym tynku i w ścianie osłonowej z siatki elewacyjnej cięto-ciągnionej w kolorze czerwonym, co dodatkowo wzmocni efekt rozpoznawalności terenu Komendy Pożarnej na mapie miasta.

Lokalizacja

ul. Wita Stwosza 36 KATOWICE

Zespół projektowy

Anna Małek, Tomasz Błażyca, Bartosz Garczarczyk, Paweł Maryńczuk

Konstrukcja: mgr inż. Adam Łój

Instalacje sanitarne: Air Project Sp. z o.o. 

Instalacje elektryczne: mgr inż. Andrzej Góra

Inwestor

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Powierzchnia zabudowy

215,0 m2

Powierzchnia użytkowa

336,0 m2

Projekt

IX 2022 – XII 2022