III NAGRODA – PRZEDSZKOLE W JEMIELNICY

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna przedszkola i żłobka w Jemielnicy

 

Idea

 

Projektowany zespół przedszkolno-żłobkowy dzięki swojej architekturze ma w sposób jak najbardziej skuteczny reprezentować charakterystyczne, unikalne cechy założeń urbanistycznych i architektonicznych tradycyjnej zabudowy wsi opolskiej i tworzyć swoistą WIOSKĘ PRZEDSZKOLAKA. Zespół ma być zwartą strukturą brył wzajemnie przenikających się w przestrzeni „wnętrza” i „zewnętrza” w uporządkowanym obrysie prostokątnego „ogrodzenia”. Idea kształtowania ładu urbanistycznego na zadanej działce czerpie z tradycyjnych układów urbanistycznych wsi opolskiej. Jest swego rodzaju przełożeniem struktury zabudowy zagrodowej na współczesny kompleks o zróżnicowanej strukturze, który funkcjonuje w ścisłych ramach. Ramy założenia nie są jednak elementem dodanym, ale wynikają z kompozycji przystających do siebie kubatur funkcjonalnych.

 

Urbanistyka

 

Uwzględniając linię zabudowy. Układ urbanistyczny jest inspirowany archetypem typowej wiejskiej zagrody i składa się z zespołu brył o dachach płaskich i dwuspadowych. Forma ogrodzenia budynku tworzy parawan, który spaja rozedrganą strukturę w zdyscyplinowany prostokąt.
Wejście główne zaprojektowano od strony ulicy Długiej. Od tej strony znajduje się plac wejściowy oraz przedpole parkingowe na całej długości budynku i działki. Od frontu zlokalizowano segment kuchenny oraz część administracyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie sal przedszkolnych od strony północnej zaproponowano pasmowo ułożone ogródki inspirowane układem pól, wzdłuż których przebiega deptak spacerowy i aleja prowadząca do strefy zabaw, zorganizowanej w obrębie klina w mniej foremnym obszarze z tyłu działki. W tym obszarze zaprojektowano tematyczne place zabaw ukształtowane w formie sztucznej topografii. Od zachodu wprowadzono zieleń izolacyjną w postaci drzewek owocowych tworzących mały sad.

Data

2018

Lokalizacja

Jemielnica

Zespół

Anna Małek, Bartosz Garczarczyk, Tomasz Błażyca