MIĘDZYNARODOWE CENTRUM MUZYKI

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli

.

Urbanistyka – symbioza MCM z parkiem-pomnikiem

 

Mocno zadrzewiona działka o dużym spadku terenu w kierunku północnym w stronę rzeki Utraty, stanowiły punkt wyjścia najważniejszych decyzji urbanistycznych. Podstawą było powiązanie projektowanego Międzynarodowego Centrum Muzyki z parkiem-pomnikiem oraz Domem Urodzenia Fryderyka Chopina. Umiejscowienie nowego obiektu po południowej stronie doliny rzeki zadecydowało o takim rozmieszczaniu funkcji wewnątrz, by wszystkie przestrzenie publiczne i najważniejsza sale koncertowe były skierowane na północ – w stronę historycznego założenia. A przy tym dodano nowatorskie w swej koncepcji otwarcia zwykle zamkniętych pomieszczeń: głównej sali koncertowej, jak i sal ćwiczeń.

 

Skarpa – dwupoziomowe foyer

 

Przedmiotowa działka, stanowiąca południowy stok doliny rzecznej, ma znaczne różnice wysokości. Najbardziej znaczące przebiegają w wąskim pasie skarpy biegnącej przez środek działki wzdłuż kierunku wschód-zachód. Różnice wysokości wynoszą tam średnio od 3 do 4 metrów. Ta „tarasowość” terenu z doskonałą ekspozycją na zabytkowy park Chopina nasunęła ideę stworzenia dwupoziomowego foyer, rodzaju amfiteatru otwartego na historyczne założenie. Foyer stanowi zadaszony lekką konstrukcją plac publiczny i w istocie jest kontynuacją parku we wnętrzu MCM.

 

Postanowiono wykorzystać topografię terenu i budynek wpisać w dwa główne poziomy działki. Na niższej części działki, bliżej rzeki, umiejscowiono dolne foyer. Dzięki temu spacerowicze z istniejącej części parku Chopina mogą wejść bez pokonywania schodów i innych barier architektonicznych wprost do wnętrza obiektu. Dolne foyer mieści funkcje recepcyjne, kasy biletowe, ale i funkcje towarzyszące (w tym część dla dzieci czy kawiarnię, jak i mały podest na recitale pianistyczne). We wnętrzu obiektu szerokie schody oraz wygodne windy prowadzą na górne foyer, którego poziom jest adekwatny do rzędnej wysokości w dalej położonej części działki.

 

Górne foyer to najważniejsza przestrzeń publiczna MCM – tu umiejscowiono wejścia do sal muzycznych: kameralnej i głównej sali koncertowej, tu również zlokalizowano salę ekspozycji i przechowywania instrumentów historycznych z kolekcji NIFC. Różnica terenu została również wykorzystana do schowania parkingu oraz części technicznej obiektu w skarpie terenu. Dzięki temu ten częściowo podziemny aneks ma wygodny dostęp od strony drogi publicznej – praktycznie bez ramp, z racji dogodnego układu poziomic od tej strony.

Orbity wokół jądra

 

Sercem Żelazowej Woli jest Dom Urodzenia Fryderyka Chopina. Cały park stanowi galaktykę wirującą wokół tego jądra. Także nowe elementy powinny być jedynie kolejnymi obiektami rozmieszczanymi na orbitach wokół zabytkowego dworku. Międzynarodowe Centrum Muzyki stanowi w naszym zamierzeniu jedynie dopełnienie istniejącego założenia. Krajobrazowe podejście do architektury to świadoma kontynuacja i dialog z zastaną przestrzenią.

 

Budynek-park

 

Główna idea urbanistyczno-architektoniczna to budynek-park, który dopełnia istniejące założenia, ale i przetwarza je w nową hybrydę natury, muzyki i architektury. Lekki dach, niczym listowie, oparty jedynie na smukłych pniach-kolumnach stanowi zadaszenie dla głównych funkcji, które są wstawione jak meble lub wielkie konary drzew.

 

Dziki krajobraz mazowiecki

 

Otoczenie Międzynarodowego Centrum Muzyki to obecnie dziki stok doliny rzecznej porośnięty klonami, orzechami czy wierzbami. To typowy krajobraz mazowiecki. W projekcie zagospodarowania zależy nam na zachowaniu naturalnego charakteru otoczenia. Wszelkie ingerencje mają być jednie punktowe. Budynek ma stanowić kontynuację parku i lasku. Nowe drogi, alejki, mają tak przebiegać, by omijać drzewa.

Data

2018

Lokalizacja

Żelazowa Wola

Zespół

Anna Małek, Tomasz Błażyca, Tomasz Malkowski, Bartosz Garczarczyk, Paweł Maryńczuk