CENTRUM INICJATYW KULTURALNYCH KOMORÓW

IDEA

 

Działka nr 132/2 położona w samym serc Komorowa ma stać się miejscem szczególnym na mapie miejscowości, pełniącym ważną rolę w życiu jego mieszkańców jako punkt spotkań artystycznych, wystaw, koncertów oraz wydarzeń o charakterze lokalnym. Opisując zamierzenie projektowe autorów jednym słowem postawiono na słowo: otwartość – stworzenie płynnego dialogu pomiędzy budynkiem a istniejącą zielenią z cennym drzewostanem. Istotą formułowania idei było stworzenie takiej formy nowej zabudowy, która nie dominowałaby otoczenia, a raczej przenikała się z otaczającym krajobrazem. Porozsuwane prostopadłościenne bryły omijają wartościowe drzewa pozwalając, by otaczająca zieleń z pełną swobodą wdzierała się w ich otoczenie. Przeszklony hall tworzy wewnętrzny dziedziniec i wyznacza granice budynku spajając pozornie swobodną kompozycję urbanistyczną.

Centrum dostarcza nowych wrażeń, inspiruje użytkowników do odkrywania nowych widoków, perspektyw, a liczne przestrzenie w zagospodarowaniu terenu umożliwiają prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej w niestandardowym anturażu, co może stymulować uczestników zajęć do jeszcze bardziej kreatywnych pomysłów i rozwiązań.

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

Priorytetem organizacji przestrzeni Centrum Inicjatyw Kulturalnych w obszarze parku było zachowanie wszystkich cennych okazów drzew. Autorzy projektu założyli, że to architektura musi dopasować się do kontekstu istniejącej zieleni, a nie odwrotnie. Powstały w ten sposób budynek jest swego rodzaju współczesną osadą zbudowaną w układzie zróżnicowanych przestrzennych modułów. Forma obiektu tworzy kompozycję prostopadłościennych brył, z których każda mieści dedykowaną funkcję. Dostęp do poszczególnych modułów jest możliwy zarówno od strony wewnętrznego holu, jak i z poziomu terenu. Przeszklone w całości ściany modułów, skierowane na park, pozwalają spacerującym wokół budynku obserwować prowadzone w nim zajęcia, a uczestnikom zajęć cieszyć wdzierającą się do wnętrz zielenią. Takie ukształtowanie budynku pozwoliło na maksymalne powiązanie jego wnętrza z otoczeniem. Dzięki temu przestrzeń obiektu staje się niejako przestrzenią publiczną, pozwala na rozszerzenie jego działalności poza granice budynku.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

 

Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada zaprojektowanie jednego wjazdu na teren inwestycji od północnej strony sali widowiskowej, który ma umożliwić dostęp do magazynu i zaplecza technicznego zlokalizowanego w podziemiu w obrębie modułu sali. W obszarze działki objętej zagospodarowaniem dokonano niezbędnej korekty geometrii alejek spacerowych bez wprowadzania nowych ciągów pieszych zważywszy na konieczność zachowania maksymalnej powierzchni zieleni.

PARKINGI

 

Zdecydowano się na rozplanowanie wszystkich miejsc postojowych na działce drogowej wzdłuż ulicy Kolejowej w taki sposób, by omijać cenne przyrodniczo drzewa. W sumie parking przy ulicy może pomieścić ponad 34 miejsca postojowe. Ponadto, na przedpolu budynku w strefie głównego placu wejściowego zaprojektowano zatokę dla samochodów typu kiss&ride.

ARCHITEKTURA

 

Zespół ma być strukturą wzajemnie przenikających się przestrzeni, otwartych i zamkniętych, które powstały w wyniku multiplikacji i kompresji tradycyjnych kodów urbanistycznych. Budynek jest zestawieniem różnego rozmiaru brył mieszczących w sobie wymagane funkcje. Poszczególne bryły oderwane od siebie tworzą swobodną strukturę. Wewnątrz niej otwarta przestrzeń holu spaja kompozycję w jedną całość. Wewnątrz holu zaznacza się sporych rozmiarów przeszklone patio, w obrębie którego zachowane są dwie cenne topole.

Architektura obiektu z założenia jest powściągliwa i przyjazna, stara się w możliwie współczesny sposób łączyć ze sobą tradycyjne elementy układu urbanistycznego i naturalnych, prostych wykończeń. Kameralny budynek zatopiony w zieleni jest tłem dla wydarzeń, które zadzieją się w jego przestrzeni. Projekt bazuje na założeniu, że architektura Centrum Inicjatyw Kulturalnych ma ogromne znaczenie edukacyjne i kulturowe, kształtując świadomość, m.in. estetyczną i ekologiczną. Stąd też decyzje o wprowadzeniu paneli fotowoltanicznych na dachu głównej sali jako alternatywnego źródła energii, zastosowaniu zielonych dachów, a w końcu samo kształtowanie zabudowy w intrygującej formie współczesnej osady, jako etyczne i szanujące kontekst podejście do urbanistyki.

Data

2020

Lokalizacja

Komorów

Zespół

Anna Małek, Tomasz Błażyca, Bartosz Garczarczyk, Paweł Maryńczuk