ŚWIETLICA SPORTOWA ŻABIENIEC

Priorytetem organizacji przestrzeni w obszarze zagospodarowania było stworzenie struktury zabudowy zintegrowanej z otaczającym krajobrazem, nie dominującej w przestrzeni. Autorzy projektu założyli, że to architektura musi dopasować się do kontekstu istniejącej zieleni, a jednocześnie w jasny i klarowny sposób wyznaczać granice stref funkcjonalnych działających odrębnie, ale obok siebie –strefy klubu sportowego i strefy świetlicy dedykowanej lokalnej społeczności. Istotnym elementem kształtowania zagospodarowania terenu było zdefiniowanie i wyodrębnienie stref, ale bez wyznaczania ogrodzeń.

_

Na kanwie tych założeń powstał liniowy budynek, który domyka z jednej strony kompleks dedykowany klubowi sportowemu, z drugiej stanowi przedpole i tło dla przestrzeni integrującej stref aktywności dedykowanym mieszkańcom. Decyzja o maksymalnym przesunięciu pełnowymiarowego boiska w kierunku południowej granicy, w stronę w lasu, pozwoliła na uwolnienie sporego terenu przylegającego bezpośrednio do ulicy Leśnej, który stanowiłby nie tylko przedpole wejściowe świetlicy, ale pełnił funkcję integrującej przestrzeni publicznej. Taka lokalizacja boiska pozwala ponadto zachować maksymalną

 

 

Data

2021

Lokalizacja

Żabieniec

Zespół

Anna Małek, Tomasz Błażyca, Bartosz Garczarczyk