CENTRUM PRZESIADKOWE ŻORY

 

Głównym założeniem i celem projektu jest odwrócenie istniejącej sytuacji gdzie przestrzeń publiczna, jaką jest dworzec, nie działa jako taka, lecz jest jedynie infrastrukturą spełniającą swoją rolę w sposób gdzie mają miejsce jedynie zachowania konieczne, a wręcz jest ona nieprzyjazna dla jej użytkowników. Nowoczesna, dobrej jakości przestrzeń publiczna sprzyja występowaniu różnorakich zachowań i interakcji społecznych poza tymi podstawowymi, powierzchownymi – wynikających z funkcji obszaru.

_

Podstawowymi założeniami funkcjonowania nowoczesnego CENTRUM PRZESIADKOWEGO jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa podróżnych, uspokojenie ruchu kołowego oraz podniesienie walorów estetycznych dworca jako przestrzeni publicznej o funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Centrum przesiadkowe jest w założeniu przestrzenią publiczną, która łączy funkcje dworca, placu i miejsca spotkań podróżnych i mieszkańców. Podstawą projektowania dworca autobusowego tego typu jest rezygnacja z tradycyjnego podziału przestrzeni między jezdnię i perony. Projekt podejmuje próbę scalenia obszaru komunikacji pieszej w obrębie PLACU o charakterze poczekalni, wokół którego rozlokowane są poszczególne perony. Taki układ z pewnością spełnia podstawowy cele modernizacji, jakim jest zapewnienie płynnego ruchu autobusów oraz możliwie jak najbardziej wszechstronne zapewnienie komfortowej obsługi pasażerów.

Lokalizacja

ul. Męczenników Oświęcimskich, Żory

Zespół projektowy

Anna Małek, Tomasz Błażyca, Bartosz Garczarczyk, Paweł Maryńczuk

Konstrukcja: mgr inż Adam Łój

Instalacje sanitarne: Airproject Sp. z o.o.

Instalacje elektryczne: mgr inż. Andrzej Góra

Projekt drogowy: Via projekt Jan Pownuk

Generalny wykonawca

HLS System Sp. z o.o.

Inwestor

Miasto Żory

Powierzchnia terenu

5471 m2

Powierzchnia zabudowy

600 m2

Powierzchnia użytkowa

774 m2

Kubatura

4501 m3

Projekt

2017

Realizacja

2018-2019

Koszt inwestycji

16 700 000 PLN

Zdjęcia

Tomasz Zakrzewski, Wojciech Losa