INFOCENTRUM POZNAŃ

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna budynku Infocentrum zlokalizowanego na terenie Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego i Wołyńskiej

 

Idea – układ pasmowy – barcode

 

Główną ideą projektu jest twórcza kontynuacja założenia kampusu UPP. Punktem wyjścia były dla nas analizy planu urbanistycznego z 1968 roku, na które nałożyliśmy współczesne ciągi piesze, osie widokowe, jak i oczekiwania inwestora. Pierwotny plan zakładał w miejscu inwestycji układ grzebieniowy trzech równoległych budynków spiętych w kierunku północ-południe zadaszoną pergolą. Uznaliśmy taki schemat za inspirujący. Ortogonalny plan kampusu przekomponowaliśmy na układ pasmowy, w formie kodu kreskowego – stanowiący tym samym dalekie echo zamierzeń inwestycyjnych planowanych w tym miejscu. Rozbicie bryły budynku Infocentrum na pasy wpisuje gmach w modernistyczną poetykę kampusu. Zarazem jego silna pasmowość nadaje mu wyrazistej tożsamości.

.

Równoległe pasy biegnące od południa na północ perforują budynek w kierunku wschód-zachód zielonymi patiami, które sprzyjają otwarciom widokowym. Budynek zyskuje przez to dwoisty charakter: z jednej strony to rozległy monolity, z drugiej jego bryła jest rozbita na segmenty, nie przytłacza swoją skalą.

.

Kod kreskowy – 10101

.

Schemat naszego projektu gmachu Infocentrum można zapisać w formie kodu kreskowego – to zbiór równolegle ułożonych brył, które przedzielają pasma zieleni, czyli wewnętrznych patiów. W kodzie kreskowym pasma to nic innego jak zakodowane cyfry. Nasz budynek można przełożyć na cyfry, w którym jedynce odpowiada segment budynku, a zeru pusta przestrzeń wewnętrznego dziedzińca. Gmach można zatem zapisać w formie ciągu cyfr: 10101. To również echo systemu dwójkowego.

Data

2018

Lokalizacja

Poznań

Zespół

Anna Małek, Tomasz Błażyca, Tomasz Malkowski