SZKOŁA PODSTAWOWA IŁAWA

Architektura w służbie edukacji

 

Przepisem na stworzenie udanego projektu placówki edukacyjnej jest wprowadzenie rozwiązań, które wspierałyby przyjemniejsze, a zatem bardziej efektywne uczenie się. Projektowanie szkoły czy przedszkola wymaga spojrzenia na otaczającą przestrzeń oczami przyszłego użytkownika – oczami dziecka. Wykreowanie przestrzeni, która przez samą swoją formę daje szansę rozwoju, będzie ułatwiała i angażowała w procesy uczenia się, pozwalała na kreatywność i rozwijanie talentów jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym, wymykającym się nadrzednym w architekturze myśleniu o estetyce budynku. Współczesna szkoła musi odpowiadać na potrzeby uczniów, ale także nauczycieli, rodziców i lokalnej społeczności. Powinna być otwarta, staje się wówczas „ich miejscem, własną przestrzenią. Prezentowany projekt jest próbą stworzenia niedosłownego budynku, frapującej przestrzeni, w której aspekt dydaktyczny, ekonomiczny i ekologiczny staje się nadrzędnym w stosunku do tradycyjnie pojmowanego aspektu estetycznego.

Data

2019

Lokalizacja

Iława

Zespół

Anna Małek, Tomasz Błażyca, Paweł Maryńczuk, Bartosz Garczarczyk

Nagroda

II nagroda w konkursie