PARK CICHOCIEMNYCH WARSZAWA

Konkurs na zagospodarowanie Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w.Warszawie.

 

Przestrzeń publiczna jest miejscem dla indywidualnych aktywności i działań w środowisku, a jednocześnie jest również przestrzenią dla socjalizacji i dostawcą zbiorowych korzyści dla różnych grup społecznych. Rozwijająca się przestrzeń, daje możliwość aktywnego współdziałania w tym samym czasie i miejscu, na różnych płaszczyznach. Przestrzeń Parku Cichociemnych może stać się miejscem, w którym wielu ludzi rekreacyjnie spędza w różnorodny sposób swój wolny czas współuczestnicząc w wykreowanej przestrzeni publicznej.

 

Przekonani, że nadprogramowe aktywności są fundamentalną częścią  kultury i tożsamości grup społecznych i może, w drugim etapie, wspierają powstawanie różnorodnych działań kulturalnych, zaproponowaliśmy  surrealistyczny krajobraz funkcji i natury. Formy spędzania czasu wolnego  opierają się o scenariusze funkcjonowania strefy sportu, rekreacji, wypoczynku  i edukacji, przestrzeni eventowej. W celu aktywacji programów rekreacyjnych proponujemy szereg transformacji zielonych przestrzeni, które wciągającą w naturalny krajobraz na otwartym powietrzu.

 

Celem projektowym było stworzenie takiego zagospodarowania terenu Parku, które w możliwie jak najdelikatniejszy sposób zaingeruje w istniejące otoczenie i pozwoli zachować jak najwięcej zielonej przestrzeni, niezakłóconych widoków, a jednocześnie uporządkuje i ustrukturyzuje przestrzeń.  Staraliśmy się zaprojektować układ komunikacyjny, który programowałby tętniącą życiem Aleję Pamięci zachowując oczywiście cały czas naszą współczesną wrażliwość na problemy ekologii i ochrony środowiska na tak wyjątkowym obszarze styku środowiska zurbanizowanego  i naturalnego, miasta i lasu, człowieka z dziką florą i fauną.

Data

2019

Lokalizacja

Warszawa

Zespół

Anna Małek, Tomasz Błażyca