PARK ŻERAŃSKI WARSZAWA

Konkurs na zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim.

 

Przestrzeń publiczna jest miejscem dla indywidualnych aktywności i działań w środowisku, a jednocześnie jest również przestrzenią dla socjalizacji i dostawcą zbiorowych korzyści dla różnych grup społecznych. Rozwijająca się przestrzeń, daje możliwość aktywnego współdziałania w tym samym czasie i miejscu, na różnych płaszczyznach. Przestrzeń Kanału Żerańskiego może stać się miejscem, w którym wielu ludzi rekreacyjnie spędza w różnorodny sposób swój wolny czas współuczestnicząc w wykreowanej przestrzeni publicznej. Przekonani, że nadprogramowe aktywności są fundamentalną częścią kultury i tożsamości grup społecznych i może, w drugim etapie, wspierają powstawanie różnorodnych działań kulturalnych, zaproponowaliśmy surrealistyczny krajobraz funkcji i natury. Formy spędzania czasu wolnego opierają się o scenariusze funkcjonowania strefy sportu, rekreacji, wypoczynku i edukacji, przestrzeni eventowej. W celu aktywacji programów rekreacyjnych proponujemy szereg transformacji zielonych przestrzeni, które wciągającą w naturalny krajobraz na otwartym powietrzu.

Data

2019

Lokalizacja

Warszawa

Zespół

Anna Małek, Tomasz Błażyca