PARK STRZELECKI W NOWYM SĄCZU

Projekt przewidywał pełną rewitalizację „PARKU STRZELECKIEGO” z przywróceniem mu funkcji publicznej jako terenów zieleni parkowej, z utrzymaniem cennych przyrodniczo istniejących drzew oraz nowymi nasadzeniami uzupełniającymi. Z uwagi na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie walów przeciwpowodziowych rzeki Dunajec w procesie planowania i projektowania zagospodarowania terenu inwestycji przyjęto jako główny postulat jak najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne, ograniczając wycinkę drzew do niezbędnego minimum, tworząc zagospodarowanie terenu zbliżone charakterem i klimatem do naturalnego, uatrakcyjniając go o elementy do spędzania wolnego czasu i wypoczynku na świeżym powietrzu, w tym realizację imprez o charakterze masowym.

Lokalizacja

Nowy Sącz

Zespół projektowy

Anna Małek, Tomasz Błażyca, Bartosz Garczarczyk, Paweł Maryńczuk

Architektura krajobrazu: ABIES Architektura krajobrazu, Gardena Sp. z o.o.

Generalny wykonawca

ERBET Sp. z o.o.

Inwestor

Miasto Nowy Sącz

Powierzchnia

8,7 ha

Projekt

IX 2019 – III 2020

Realizacja

2020 - 2021