STARY RYNEK SŁUPSK

koncepcja zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa.

 

MYŚL PRZEWODNIA

 

STARY RYNEK jako relikt przeszłości definiuje to miejsce w mieście jako przestrzeń unikalną i niepowtarzalną – swoiste GENIUS LOCI. Podobnie działa gmach byłego kina MILENIUM, dominanty w sąsiedztwie PLACU, który w wyniku dziejowych przemian stracił swoją rangę stając się siedzibą popularnego dyskontu. Przyjmujemy zastany stan rzeczy. Próba dopisania kolejnego rozdziału do tej historii nie będzie zachowawczym cofnięciem się o krok, tylko odważnym spojrzeniem w przyszłość, w której z powodzeniem „stare” może funkcjonować w pełnej symbiozie z „nowym”.

 

STRATEGIA

 

Współczesny projekt urbanistyczny dotyczący przestrzeni publicznej musi wprowadzić zestawy rozwiązań: zdefiniowania/otwartości, autonomii/połączenia. To z kolei podnosi kwestię istnienia stref eksperymentowania i innowacji w nowych zespołach urbanistycznych, jak również wdarcia się nowych centrów generujących handel, konsumpcję i dystrybucję w nieużytkowane do tej pory obszary miejskie. Praca projektowa próbuje sprostać pozornie wykluczającym się wymaganiom stawianym współczesnym przestrzeniom publicznym w centralnym punkcie miasta – zapewnienia reprezentacyjnej multi funkcyjnej przestrzeni, otwartej na wszelkie działania, a jednocześnie stworzenia kameralnego miejsca, sprzyjającego codziennej aktywności. Projekt jest próbą rozwiązania problematyki przestrzeni publicznej, które scali wszystkie elementy historyczne: krajobrazowe i mentalne, w jednej strefie, łącząc je we wspólną przestrzeń funkcjonalną.

 

W poszukiwaniu odpowiedniego pomysłu na aranżację nowej przestrzeni kwartału przy placu szukaliśmy punktu zaczepienia w historii miejsca, połączeniu jego archetypicznego kontekstu w przetworzoną nową szatę. Opływowa geometria STAREGO RYNKU stała się elementem wyjściowym w kształtowaniu nowej przestrzeni SALONU MIEJSKIEGO. Zaproponowany układ zadaszenia wokół kwartału z dawnym kinem Milenium płynnie dopasowuje się do zastanej tkanki miejskiej – łagodne linie dachu reagują na przepływy pieszych i stoją niejako w opozycji do sztywnych ram istniejącej zabudowy. Uzupełnieniem układu jest dokomponowanie od strony południowej pawilonu domykającego w kontynuacji pasażu ulicy Nowobramskiej.

 

Data

2018

Lokalizacja

Słupsk

Zespół

Anna Małek, Tomasz Błażyca, Bartosz Garczarczyk, Paweł Maryńczuk