OSIEDLE SZYB KONDRATOWICZ

Koncepcja budowy osiedla mieszkaniowego na terenie pomiędzy ulicami Kombatantów, Ogrodową oraz Chmielną w Czeladzi

 

Zasada kształtowania urbanistycznego osiedla opiera się na idei „miasta w mieście” i jest próbą stworzenia autonomicznej enklawy, w obrębie której można wyodrębnić trzy strefy funkcjonalne: zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zieleni urządzonej w równoważnych proporcjach powierzchni.

_

Park wkomponowany w istniejące skarpy i zastany drzewostan, utrzymany w charakterze naturalnego lasu, staje się zielonym buforem, przestrzenią wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Strefa zabudowy wielorodzinnej położona w centralnej części założenia składa się z zespołów mieszkalnych, wewnątrz których funkcjonują wewnętrzne urządzone przestrzenie sąsiedzkie o charakterze półprywatnym. Pozwala na to obsługa komunikacyjna, która odbywa się zawsze od strony zewnętrznej zespołu. W centralnej części strefy wielorodzinnej znajduje się plac do którego prowadzą aleje piesze z usługą w parterach, co nadaje zespołowi unikatowego małomiasteczkowego charakteru. W narożniku zamykającego kwartału zlokalizowano wieżę widokową stanowiącą dominantę przestrzenną i punkt orientacyjny.

_

Wypracowany model parcelacji jednorodzinnej pozwala, przy zachowaniu ram zabudowy tworzących pierzeje, na wielowariantowe kształtowanie kwartałów w zależności od potrzeb.

Data

2016

Lokalizacja

Czeladź

Zespół

Anna Małek, Tomasz Błażyca, Kamil Mazur