URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rozbudowy budynku administracyjnego wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich w Łomiankach.

 

IDEA

 

Wyjściowym założeniem projektowym było stworzenie współczesnego centro-twórczego ośrodka administracyjnego, który przy współudziale prospołecznego programu stałby się tętniącym życiem centrum Łomianek. Nasz projekt w myśl tej zasady zakłada wyodrębnienie PLACU MIEJSKIEGO jako przestrzeni wydarzeń plenerowych o różnorodnej treści dzięki towarzyszącym funkcjom: FORUM w postaci amfiteatralnych stopni widowni, PLACU WODNEGO – posadzkowej fontanny w topograficznych obniżeniach posadzki placu, skweru kwiatowego z BAZAREM, który mógł być tłem organizacji okolicznościowych JARMARKÓW, pawilonem CAFE izolującym PLAC od ruchu samochodowego na skrzyżowaniu ulic. PLAC przylega do podłużnej AGORY, która stanowi główny kręgosłup założenia. Liniowa zabudowa zespołu budynków administracyjnych otwiera się na AGORĘ, która jest zdefiniowaną PLATFORMĄ przepływów. Projekt czerpie z istniejącej struktury zabudowy, ale jednocześnie stwarza/funkcjonuje/działa jako wyraźne złącze zbierające różne urbanistyczne jednostki i skale. Budynek powinien być rozumiany jako kontynuacja miasta we wnętrzu i w pionie. Miejsce „przepływów” i transformacji, przyśpieszenia i zwolnienia. Rezultatem takiego projektowania jest urbanistyczna konstrukcja, która wykorzystuje swój potencjał skrzyżowania ruchu miejskiego i społecznego w celu aktywizacji przestrzeni publicznej.

_

W prezentowanej koncepcji próbujemy zmienić definicję budynku administracyjnego i zobrazować poszczególne strefy, filie i wydziały jako strukturę klastra zorganizowanego na siatce regularnej parcelacji. W ten sposób powstaje nowy kod urbanistyczny mogący pomieścić różne funkcje i programy, jednocześnie „otwarty” na strukturę miasta, posiadający w sobie kontynuację przestrzeni publicznych.

 

 

Data

2015

Lokalizacja

Łomianki

Zespół

Anna Małek, Tomasz Błażyca, Kamil Mazur,

Bartosz Garczarczyk, Paweł Maryńczuk